Wat is riolering?

In elke stad is het aanwezig, riolering, of ook wel het rioolstelsel genoemd. Dit netwerk van buizen onder de stad zorgt er voor dat het afvalwater afgevoerd wordt. De riolering is dan ook een heel belangrijk deel van grondwerk.

Geschiedenis van de riolering

Rioleringen komen al eeuwen voor, in de verre oudheid werden al stelsels gebruikt die we qua functie kunnen vergelijken met wat wij tegenwoordig riolering noemen. Die eerste primitieve stelsels dateren al van voor het jaar nul. Deze zorgden vooral voor de waterafvoer bij belangrijke plekken zoals paleizen en tempels. Later hebben ook de Romeinen gebruik gemaakt van rioleringen, onder andere in Rome, Parijs en Keulen zijn Romeinse rioolstelsels teruggevonden.

Kosten in aanleg

Wanneer er gekozen wordt voor een gescheiden riolering, zal in tegenstelling tot een gemengd stelsel, 2 afzonderlijke buizennetten aangelegd moeten worden. Eén buizennet voor het afvalwater, en het andere buizennet voor het regenwater. Het spreekt voor zich dat 2 afzonderlijke buizennetten duurder is dan 1 buizennet. Welk kunnen er buizen met een kleinere diameter worden toegepast doordat de afvoer verdeeld wordt over 2 stelsels.

Milieu

Zoals gezegd wordt bij een gescheiden stelsel het regenwater direct op het oppervlakte water geloosd, waardoor de RWZI minder belast wordt wat weer beter is voor het milieu. Daarnaast heeft met het oog op de steeds intensiever wordende regenbuien heeft het gescheiden rioolstelsel de voorkeur om een andere reden. Af en toe komt het voor dat de riolering de hoeveelheid (regen)water niet meer aankan, waardoor het riool overstort. Dit betekent dat het rioolwater rechtstreeks vanuit het riool op straat of in het oppervlaktewater terecht komt. Wanneer dit bij een gemengd stelsel gebeurd zal er dan dus gewoon (verdund) rioolwater op straat komen welke veel schade aan de omgeving toebrengt. Bij een gescheiden rioolstelsel is het echter gewoon regenwater, wat lang niet zo schadelijk is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.