Archive for Lezen en Boeken

Uitgeverij jeugdboeken verzorgt een event voor mondelinge verwerkingsactiviteiten

Vanaf de eerste week van 2016 biedt uitgeverij Ars Scribendi een event voor taal-leescoördinatoren, leerkrachten in het basisonderwijs en intern begeleiders. Centraal hierbij staat de mondelinge verwerkingsactiviteiten rond gelezen boeken. Het doel is leesstimulering. Er worden 2 los van elkaar te volgen workshops aangeboden door een taal- en leesexpert van APPRIS. Op deze manier kunnen

Kinderboekenweek 2015 ook bij uitgeverij voor jeugdboeken en kinderboeken

De Kinderboekenweek 2015 staat in het teken van boeken over natuur, techniek en wetenschap, welke verkrijgbaar zijn bij Ars Screbendi, een erkende uitgeverij in kinderboeken en jeugdboeken. Daarnaast doen ook andere uitgevers mee van kinderboeken binnen Nederland. Het thema is dit jaar Raar, maar waar! De Kinderboekenweek vindt plaats van 7 t/m 18 oktober 2015.

Goede notulen maken

Tijdens vergaderingen is het enorm belangrijk om goede notulen te laten maken door een notulist binnen het bedrijf. Echter heeft niet elk bedrijf een goede notulist en is het vaak niet verstandig voor ondernemers om een notulist aan te wijzen. Het is juist veel verstandiger om een freelance secretaresse in te huren. Deze hebben vaak gestudeerd

Belang van een balpen

Tegenwoordig nemen studenten vaak alleen nog hun laptop mee naar school en maken enorm weinig gebruik van pen en papier. Echter is dit wel enorm belangrijk, omdat tijdens bijvoorbeeld het maken van toetsen nog altijd veel gebruik wordt gemaakt van de pen en het papier. Het is dus zaak aan studenten om altijd genoeg pennen

Voordelig uw brochure laten vertalen naar het Engels

Heeft u een eigen onderneming en probeert u voorzichtig op de internationale markt uit te breiden? Een vertaalbureau kan dan de uitkomst bieden. Een goede kwaliteit van de afgeleverde teksten is natuurlijk prioriteit nummer één, maar het zou ook heel fijn zijn als u niet meer zou hoeven betalen dan nodig. Vertaalbureau.co is een vertaalbureau