Symptomen Stress En Relatieproblemen

Alle symptomen stress komen voort uit relatie problemen. ( dit kunnen overigens alle soorten relaties zijn) Oftewel uit de relatie met anderen of uit de relatie met jezelf. We hebben of een interactie met anderen, of een gesprek met onszelf.

Symptomen Stress – Ben Je Er Klaar Voor om Het Grote Geheim Te horen?

Symptomen Stress

Symptomen Stress

Alle symptomen stress komen voort uit relatie problemen. Oftewel uit de relatie met anderen of uit de relatie met jezelf. We hebben of een interactie met anderen, of een gesprek met onszelf, zonder dat we ons daar bewust van zijn.

Een interactie is een reeks boodschappen die tussen de mensen worden uitgewisseld en ieder is zowel zender als ontvanger. Je begrijpt, er kan nogal wat gebeuren wat symptomen stress kan geven. Het grote geheim zit hem in je eigen flexibiliteit.

Hoe flexibel ben jij?

Je emotionele stabiliteit vergroten, als je niet zo flexibel bent in denken en doen, zal je symptomen stress doen verminderen of zelfs geheel doen verdwijnen.

Symptomen stress komen door miscommunicatie.

Er zijn een aantal kenmerken van communicatie:

–           non-verbaal laat je een hoop zien, je kunt namelijk niet niet communiceren

–           emotionele lading, hoe je het doet, het betrekkingsaspect

–           de feiten, het inhoudsaspect

–           is er competitie aan de gang of vult men elkaar aan, of legt men zelfs een bevel op.

Pas op met wat je uitstraalt, als je een lage frustratie tolerantie al laat zien pikt men dat snel op en komen symptomen stress van alle kanten al boven. Je kan hier heel veel bewust mee bereiken!!!!! Als je weet HOE.

Ook de zogenaamde “double binding” is vaak een probleem. Je lichaamstaal laat anders zien dan wat je uitstraalt. We zijn emotionele wezens, we zien je uitstraling, en je zegt iets anders. Een goede reden om symptomen stress van te krijgen als je dit fenomeen niet kent of beheerst. We vertrouwen de zaak dan niet goed. Miscommunicatie ten top.

Een behandeling stress  kan al bestaan uit bijvoorbeeld een workshop over hoe te communiceren.

Symptomen stress opruimen door leren goed communiceren.

We zijn opgehouden met stenen gooien toen de beschaving begon, en we begonnen te praten met elkaar. Te communiceren. Ook in deze tijd zouden we beter met elkaar moeten (leren) communiceren.

Alle symptomen stress, stress klachten, verschijnselen burnout, overspannen symptomen en depressies komen nagenoeg allemaal voort uit miscommunicatie.

We zouden uit de rol van aanvallen en/of verdedigen moeten stappen.

–          Niet meer aanvallen/verdedigen maar juist vragen gaan stellen.

–          Meer luisteren en doorvragen.

–          Jezelf niet rechtvaardigen of dingen op jezelf betrekken.

–          Meer begrip tonen en samen besluiten nemen.

Hoe  gemakkelijker zou het kunnen zijn? Een utopie? Ik denk van niet.

Als u het gevoel hebt uw symptomen stress echt te willen opruimen, kunt u GRATIS rapporten aanvragen waarin u volop kunt lezen hoe deze aan te pakken. Uw eigen behandeling stress toepassen tenzij u al een blij leven hebt natuurlijk.

Op uw gezondheid!

 

Comments are closed.