Schadevergoeding letsel

Op het moment dat je schade oploopt door het toedoen van een ander of onder verantwoordelijkheid van een ander is er sprake van letselschade. Hierbij kan er zowel sprake zijn van geestelijke als lichamelijke schade. Een van de meest voorkomende vormen van letselschade is een verkeersongeval.  Een ongeluk is namelijk over het algemeen de schuld van één bestuurder, waardoor de andere bestuurder schade oploopt door zijn of haar toedoen. Maar er kan ook letselschade worden opgelopen tijdens het sporten, op het werk (bedrijfsongeval) of bijvoorbeeld door een medische fout.

Schadevergoeding letsel verhalen

Een persoon die schade heeft geleden door het toedoen van een ander heeft recht op een vergoeding. Dit is geregeld in de Nederlandse wet om de mensen die schade hebben geleden te steunen. Op het moment dat een persoon zelfs even uit de running is en dus niet kan werken kan zelfs de werkgever de loonkosten verhalen. Niet alleen de persoon zelf, maar ook de werkgever van deze persoon kan dus schadevergoeding lestel verhalen. Voordat er sprake kan zijn van een vergoeding, moet de tegenpartij eerst de aansprakelijkheid erkennen. Vaak zullen partijen hierover discussiëren en wat kan leiden tot een dagvaarding. Op het moment dat de rechtbank heeft verklaard dat de tegenpartij ook daadwerkelijk aansprakelijk is kan de aanvrager schadevergoeding krijgen. In veel verschillende soorten ongevallen is het zo dat er schadevergoeding kan worden verhaald. Toch weten maar weinig mensen hoe ze dit moeten aanpakken. Dit is uiteraard logisch omdat je hier niet dagelijks mee te maken hebt. Een letselschadespecialist kan de oplossing zijn in een dergelijk geval. Deze kan hulp bieden bij letselschade. Zij kunnen op voorhand al bepalen of je überhaupt in aanmerking komt voor een schadevergoeding. Wanneer zij al concluderen dat je hier maar een zeer geringe kans op hebt is het dan vaak ook aan te raden om geen gerechtelijk proces aan te gaan, wat weer veel geld kan besparen.

Comments are closed.