Ondanks maatregelen overheid nog steeds veel Spookburgers.

BREDA, 21 december 2012 – – In Nederland zijn ongeveer 400.000 spookburgers. Dit zijn inwoners van wie de overheid het adres niet kent. Veel van deze spookburgers laten zich uitschrijven uit het bevolkingsregister om zo onvindbaar te worden voor schuldeisers en incassobureaus.

De overheid ziet dit probleem gelukkig sinds enige tijd ook in en heeft een begin gemaakt met de aanpak van fraude met bijstandsuitkeringen door zogenaamde spookburgers. Dit middels het benaderen van spookburgers met een uitkering met het dringende verzoek zich te registreren. Op termijn zou dit zelfs een reden kunnen zijn om de uitkering te stoppen. Vanaf januari 2013 kunnen gemeenten ook bij uitkeringsinstantie UWV adresgegevens opvragen en vergelijken met hun eigen bestand. Het wordt dan voor (spook)burgers moeilijker zichzelf te verbergen.

Ons inziens zijn bovenstaande maatregelen een stap in de goede richting, maar moet er nog veel gebeuren om het aantal spookburgers daadwerkelijk terug te dringen. Dat dit nodig is merken incassobureaus en deurwaarders maar al te vaak in de praktijk. Veel hardnekkige schuldenaars schrijven zich bewust uit om onder schulden uit te komen. Tijdens de incasso van de openstaande schulden blijkt dan dat debiteuren niet meer traceerbaar zijn. Het wordt zo moeilijker om bedragen geïnd te krijgen, wat er uiteindelijk zelfs voor zorgt dat bedrijven failliet gaan als gevolg van het niet kunnen innen van vorderingen.

In het licht van bovenstaande pleiten wij er ook voor incassobureaus toegang te geven tot de gemeentelijke basis administratie (GBA). Op dit moment kost het achterhalen van nieuwe adresgegevens veel tijd en geld, aangezien incassobureaus bijvoorbeeld informatiebureaus moeten inschakelen. Mocht debiteur vervolgens toch niet getraceerd kunnen worden, dient er een dure gerechtelijke procedure opgestart te worden om het juiste adres te achterhalen. De hoge kosten hiervoor komen uiteindelijk voor de rekening van de debiteur, die vaak toch al financieel weinig draagkrachtig is.

Wanneer incassobureaus al in de minnelijke fase direct toegang hebben tot de GBA kan veel tijd en geld bespaard worden. Het aantal rechtszaken over openstaande vorderingen zal dan afnemen en schuldeisers krijgen sneller hun geld. Dit is niet alleen positief voor de schuldeisers, maar ook voor debiteuren aangezien het te vorderen bedrag uiteindelijk lager zal zijn.

OmniCas Incassobureau is al meer dan 10 jaar voor veel ondernemers een betrouwbare partner in hun debiteurenbeleid en biedt verschillende diensten aan op het gebied van (buitengerechtelijke) no cure no pay incasso en debiteurenbeheer. www.omnicas.net.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.