Dé oplossing tegen bezuiniging kinderopvang?

29 november 2012 – Op dinsdag 4 december om 13:30 uur in de hal van de Tweede Kamer in Den Haag, overhandigen kinderen een oplossing tegen de geplande bezuiniging op de oudertoeslag voor de kinderopvang. Dit gebeurt op unieke en mediagenieke wijze.

Geplande bezuiniging
In de afgelopen jaren heeft de Rijksoverheid haar bijdrage aan de kinderopvang steeds verder teruggedraaid. Voor 2013 staat een verdere bezuiniging op oudertoeslag voor de kinderopvang gepland. Dit beperkt de arbeidsparticipatie. Ook missen kinderen hierdoor het pedagogisch klimaat van de
kinderopvang.

Budgetneutrale oplossing voor begrotingsbehandeling SZW
De oplossing ligt voor handen. Zodanig zelfs, dat maar liefst zes samenwerkende partijen uit de branche een gezamenlijk appel doen aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hierbij wordt gewezen op een budgetneutrale manier om de geplande bezuinigingen te terug te draaien bij de aanstaande begrotingsbehandeling van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een prachtig vooruitzicht voor werkend Nederland.

Kerncijfers Kinderopvang
o 800.000 kinderen gaan naar de kinderopvang
o 1,5 miljoen ouders maken gebruik van de kinderopvang
o 80.000 mensen werken in de kinderopvang
o Geplande bezuiniging: 205 miljoen euro, waardoor vanaf een inkomen van 17.230 euro de Rijksbijdrage alweer wordt verlaagd

Zes samenwerkende partijen
Aankomende dinsdag presenteren werknemers- en ouderorganisaties (Vergelijk dekinderopvang.nl, Voor werkende moeders, FNV en Abvakabo FNV) de oplossing aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast doen zes samenwerkende partijen (eerder genoemde plus Brancheorganisatie Kinderopvang, VNO-NCW) komende week een appel op de politiek door middel van een brandbrief aan de Tweede Kamer.

Uitnodiging
De samenwerkende partijen nodigen vertegenwoordigers van de pers van harte uit om aanwezig te zijn bij overhandiging door de kinderen van de oplossing tegen de bezuiniging aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De overhandiging vindt plaats op unieke en mediagenieke wijze. Verschillende organisaties zijn aanwezig om toelichting te geven op de voorstellen tegen de bezuiniging op de kinderopvang.

Bron: via Nieuwsbank.nl

Comments are closed.