Assertiviteitstraining mogelijke oplossing voor geweld

Geweld tegen homo’s, geweld in de voetbalwereld en geweld op straat; helaas vallen er in Nederland nog teveel slachtoffers door geweld. Hoe kunnen we deze vorm van agressie bestrijden? Helaas is geweld een ingewikkeld probleem waar niet een directe oplossing voor te vinden is. Geweld komt in sommige gevallen echter voort uit agressie en agressie kan wel aangepakt worden. Dominant opstellen, weinig respect voor anderen, anderen overheersen en slecht luisteren zijn symptomen die met een assertiviteitstraining behandeld kunnen worden.

Wat houdt een assertiviteitstraining in?

Bij assertiviteit speelt lichaamstaal een belangrijke rol. Er wordt veel aandacht besteed aan non-verbale aspecten, daarnaast leer je ook met kritiek en feedback om te gaan. Wist je eerst niet hoe je hiermee om moest gaan en kwam hier agressiviteit uit voort, na een assertiviteitstraining zul je hier op een assertieve en nette manier mee omgaan. Dit betekent niet dat je over je heen kunt laten lopen, tijdens een assertiviteitstraining leer je juist voor jezelf op te komen en je mening te geven. Dit gebeurt alleen niet op een agressieve manier, maar op een respectvolle manier. Daarnaast leer je niet alleen feedback te ontvangen, maar ook feedback te geven.

Werkgevers kiezen er steeds vaker voor om hun werknemers een assertiviteitstraining te laten volgen. Hopelijk leidt dit uiteindelijk ook tot minder geweld in Nederland.

Goede communicatie is belangrijk

Communicatie is een belangrijk onderdeel van assertiviteit. Wil je juist werken aan alleen je communicatie? Volg dan een communicatietraining. Tijdens een communicatietraining leer je gesprekstechnieken en vaardigheden waarmee je op een assertieve manier kunt communiceren.

Comments are closed.