Tag Archive for Vabi

TO berekening: een duidelijk beeld van het binnenklimaat

Het laten uitvoeren van een TO berekening is wenselijk om een binnenklimaat goed te kunnen beoordelen. Voor representatieve vertrekken in het gebouw kunnen temperatuursimulatieberekeningen worden gemaakt. Er wordt doorgaans in het zomerseizoen gemeten waarbij wordt gekeken hoeveel uur een bepaalde vertrektemperatuur wordt overschreden. Overschrijding en actiepunten in kaart TO berekeningen worden gemaakt met een computerprogramma.