Regelmatig onderhoud roldeuren noodzakelijk voor lange levensduur

Wanneer er in het bedrijfsgebouw van uw bedrijf één of meerdere roldeuren aanwezig zijn, is belangrijk deze goed te onderhouden. Slecht onderhoud kan ervoor zorgen dat er een storing of defect ontstaat aan uw bedrijfsdeuren. Hierdoor kan uw onderneming (deels) stil komen te liggen. Door de onderstaande aanwijzingen op te volgen, zal dit de levensduur van uw roldeuren verlengen.

 • Schoonmaken
  • Maak uw roldeur regelmatig schoon. Zorg er daarbij voor dat niet alleen de deur zelf, maar ook de bewegende onderdelen (zoals scharnieren en looprollen) schoongemaakt worden. De roldeur kunt u met een vochtige doek afnemen en de metalen onderdelen met een zachte doek (let hierbij op, dat deze niet (te) vochtig is om roestvorming te voorkomen).
  • Verwijder ook al het vuil en alle obstakels onder de deur, zodat de onderloopbeveiliging goed zijn werk kan blijven doen.
 • Controleren
  • Controleer of de deur soepel op en neer beweegt zonder haperingen. Indien dit niet het geval is, probeer dan te achterhalen waar deze hapering door komt (een grondige visuele inspectie kan u daarbij duidelijkheid verschaffen). Vervang de onderdelen (zoals looprollen of scharnieren) die ervoor zorgen, dat de bedrijfsdeur niet soepel loopt. Indien u het lastig vindt in te schatten welke onderdelen vervangen dienen te worden, kunt u er altijd voor kiezen dit uit te besteden aan een deuren monteur.
  • Controleer op slijtage of roestvorming. Kijk bijvoorbeeld naar de stalen kabels (vertonen deze rafels, dan dienen zij vervangen te worden). Vervang versleten of geroeste delen. Laat een professional de vervangingswerkzaamheden uitvoeren, wanneer u niet goed weet welke onderdelen vervangen moeten worden.
  • Controleer of alle kabels en snoeren stevig vast zitten. Herbevestig ze op de juiste wijze indien nodig. Let op: schakel bij twijfel een ervaren monteur in. Zelf aan de slag gaan met stalen kabels die op spanning staan, kan gevaarlijke situaties opleveren.
 • Smeren
  • Smeer de bewegende onderdelen op regelmatige basis. Denk hierbij aan de scharnieren, de looprollen, het hang- en sluitwerk en de looprails. Let op: zorg er altijd voor dat alles goed schoon is, voordat u gaat smeren. Doet u dit niet, dan kan het vuil zich ophopen, waardoor de goede werking van de roldeur belemmerd wordt.
  • Smeer eveneens de torsieveren. Ga hierbij zorgvuldig en voorzichtig te werk (de veren staan op spanning en dit kan gevaar opleveren). Gebruik voor het smeren van de veren een zachte doek die doordrenkt is met smeerolie en wrijf behoedzaam over de windingen.

Regelmatig onderhoud plegen aan uw roldeuren, voorkomt storingen en verlengt de levensduur. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen het onderhoud uit te besteden. Voor meer informatie hierover, kijkt u op de website van ROMASS Business. Naast het feit dat regelmatig onderhoud storingen voorkomt, is het voor bedrijven en ondernemingen wettelijk verplicht om roldeuren te laten keuren en onderhouden. Dit om de veiligheid van personeel te waarborgen.

 

Comments are closed.