Recycling kunststof leidingsystemen wordt naar hoger plan getild door unieke samenwerking

Door een unieke samenwerking tussen Reststoffenunie Waterleidingbedrijven BV en kenniscentrum BureauLeiding wordt de recycling van kunststof leidingsystemen naar een hoger plan getild. De organisaties tekenden een speciaal convenant, waarin de samenwerking voor inzameling en verwerking van kunststof leidingsystemen werd vastgelegd.

“Efficiënt en effectief kunststof leidingsystemen inzamelen”
“Wij hechten grote waarde aan het hergebruiken van alle reststoffen uit de drinkwaterbereiding, inclusief kunststof leidingen”, zo legt Hay Koppers, directeur bij Reststoffenunie, de unieke samenwerking uit. “Door de intensieve samenwerking van drinkwaterbedrijven binnen Reststoffenunie kunnen we afgedankt leidingmateriaal efficiënt en effectief inzamelen”. Daarnaast noemt Koppers de eenvoudige inzamelprocedure van de kunststof leidingsystemen dankzij BIS (Buizen Inzamel Systeem), het lichte gewicht en de vermindering van CO²-uitstoot als redenen voor de samenwerking.

“Zeker van duurzame verwerking kunststof leidingafval”
“We maken ons al sinds 1992, middels het Buizen Inzamel Systeem aantoonbaar sterk om de keten te sluiten als het gaat om kunststof leidingen”, voegt Roger Loop, directeur van BureauLeiding, toe. “Door onze samenwerking weet Reststoffenunie zeker dat hun kunststof leidingafval duurzaam wordt verwerkt en dat met name PVC weer als grondstof in kwalitatief hoogwaardig buismateriaal terugkomt.” Recycling van kunststof leidingproducenten is volgens Loop van groot belang, omdat er zo geen waardevolle grondstoffen verloren gaan.

Recycling kunststof leidingsystemen
Reststoffenunie en BureauLeiding zorgen er met dit convenant voor dat de recycling van gebruikte kunststof naar een hoger plan worden getild. De oude kunststof leidingsystemen zullen hoofdzakelijk worden verwerkt in nieuw leidingmateriaal, al zullen er ook nieuwe producten worden gemaakt uit het afval.

Comments are closed.