Pokerhanden en de verschillende combinaties

Het Is een goed idee om bekend te worden met de sterkte van de handen (met een hand bedoelen ze de vijf kaarten die jou “hand” vormen) texas hold em poker. Hierboven vindt u een lijst van verschillende handen die u moet kennen om te pokeren.

Deze info komt van de site http://www.governorofpoker2.be

De verschillende handen zijn

  • Royal flush:  Zijn vijf opeenvolgende kaarten van dezelfde soort. De 5 kaarten moeten beginnen bij de 10 en eindigen bij de aas. Bvb. Harten 10, boer, dame, heer, aas.
  • Straight flush:  Deze hand zijn ook 5 opeenvolgende kaarten in dezelfde soort. Maar ze hoeven niet bij 10 te beginnen. Zouden dus bvb ook Harten 8,9,10,Boer,Dame kunnen zijn
  • Full house:  Bij een full house heeft u éénmaal 2 dezelfde en éénmaal 3 dezelfde kaarten. bvb 3 Dames en 2 boeren. Of bvb 3 negens en 2 azen.
  • Flush:  Is als u 5 kaarten heeft van dezelfde soort, bvb 5 klaveren
  • Straight: Bij ons ook wel straat genoemd is als u 5 opeenvolgende kaarten heeft, maakt niet uit welke nummers of welke soort, zolang ze maar opeenvolgend zijn. bvb 9,10,boer,dame,heer.
  • Three of a kind: Is als u 3 dezelfde kaarten heeft, bvb 3 dames (ook wel een paartje van 3 genoemd)
  • two pairs:  Hier heeft u 2 maal 2 dezelfde kaarten. bvb 2 boeren + 2heren, of bvb 2 achten + 2 dames.
  • pair: Dit is de laagste hand die u kan hebben. In dit geval heeft u gewoon 2 dezelfde, bvb 2 heren.

Deze info komt van de site http://www.governorofpoker2.be

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.