Pellets als milievriendelijke brandstof

Pellets zijn korrels van samengeperst hout, die uitermate milieuvriendelijk zijn. Bij duurzame energie denkt men eigenlijk vooral aan windmolens en zonnepanelen. Maar wist u dat de belangrijkste bron van duurzame energie in Nederland biomassa is? De verbranding van hout voor energiewinning vindt voornamelijk plaats in huishoudens, de hout- en meubelindustrie, papierindustrie en in elektriciteitscentrales. Het stoken van hout is duurzaam als men ervoor zorgt dat het gekapte hout ook voldoende bij geplant wordt. Een voorbeeld waarin pellets gebruikt worden voor brandstof zijn pelletkachels.

Sommige bomen en struiken worden speciaal geteeld voor energiedoeleinden (energieteelt), zoals wilgen, populieren, hennep en miscanthus (olifantsgras). Andere energiebronnen op basis van hout bestaat uit snoeiafval afkomstig uit plantsoenen en bossen; en rest- en afvalhout uit de industrie (bijvoorbeeld uit houtzagerij). Dit hout wordt vervolgens gedroogd.

Het Kyoto protocol heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen te beperken en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan. Een pelletkachel kan bijdragen aan dit streven. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen, komt er bij de verbranding van houtpellets niet meer CO2 vrij dan er oorspronkelijk door de boom uit de atmosfeer was opgenomen. Het is zelfs zo dat, als die boom in de natuur zou afsterven, dit een even grote uitstoot van CO2 zou veroorzaken.

Comments are closed.