Het leven als HSP-er

Veel mensen weten niet wat hoog gevoeligheid echt betekent. Ze denken te weten wat het inhoud maar denken hier veel te afstandelijk over na. Een hoog sensitief of gevoelig zijn heeft wel degelijk grote pijnpunten in het leven, maar deze pijnpunten kan je ook omzetten in positieve punten in je leven, Het is belangrijk om als hoog sensitief de HSP kenmerken van jezelf te begrijpen maar ook de kenmerken van mensen die het niet zullen begrijpen te kennen. In dit artikel lees je tips hoe je om kan gaan met je eigen hoog gevoeligheid en hoe je je niet moet laten leiden door invloeden van buitenaf.

Onderzoek je roots
Volgens sommige onderzoeken is hoog gevoeligheid een erfelijk iets. Als jij dus hoog sensitief bent dan bestaat de kans dat iemand in je familie ook hoog sensitief is. Je kan je in je familie dus iemand vinden die hetzelfde voelt als jij en hierover praten. Het helpt ook om verhalen te horen over grootvaders of overgrootmoeders wat betreft hoog gevoeligheid. Daarnaast werkt het ook therapeutisch om uit te zoeken wie jouw voorouders zijn geweest. Zo snijdt het mes aan twee kanten en levert het je dus een win-win situatie op.

Neem rust en kom tot jezelf
Mocht je het allemaal even niet meer aan kunnen, dan is het belangrijk om jezelf af te sluiten van andere mensen. Sluit je niet volledig af van de buitenwereld, want hier zijn juist oplossingen te vinden. Mocht iemand aan je vragen om wat te doen, sla dit niet direct af, het zou je kunnen helpen. Het is belangrijk om als hoog sensitief persoon op bepaalde punten rust te nemen en tot jezelf te komen. Dit kan je doen door in een park te gaan zitten en te luisteren naar de geluiden van de natuur. Je hoort een watertje stromen, het gras waait heen en weer en de strijken ritselen langs elkaar heen. Tot rust komen is essentieel als hoog gevoelig persoon.

Comments are closed.