Handtekeningenactie tegen achteruitgang van CAO GGZ

Sinds het zoveelste overleg waarin flink wat onderhandelingen op tafel zijn gekomen, heeft de vakbond die verantwoordelijk is voor de GGZ, in goed overleg met de andere gerelateerde vakbonden ingezien dat zorginstellingen die werknemers in de zorg in dienst hebben steeds minder slagen in het behouden van de goede werkomstandigheden uit het CAO van de Geestelijke Gezondheidszorg. Je kunt het gerust een afbraak noemen.

Werkgevers zouden werknemers graag minder pauzes willen geven en flexibeler werktijden willen geven: werkuren die door de werknemer zijn bepaald, maar niet altijd naar wens van de werknemer zijn. Daarnaast zou de wachtgeldregeling flink gekort moeten worden door deze te linken aan de lengte van de maximale WW (wet werkeloosheid). Op dit moment is de maximale lengte van WW 38 maanden, maar in de toekomst zou dit waarschijnlijk minder worden vanwege de financiele tekorten die de staat heeft. De huidige CAO GGZ regeling is maximaal 63 maanden wachtgeld.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat werkgevers in de geestelijke gezondheidszorg bovendien sterk willen snijden in de salarii van zorgwerknemers. De regeling van het salarisperspectief zou geschrapt moeten worden uit het CAO, wat in feite betekent dat vanaf onderaan de ladder gezaagd wordt!

U bent toch ook tegen deze veranderingen van het CAO Geestelijke Gezondheidszorg? Laat u horen!

Comments are closed.