Een kwalitatieve zekerheid, haalbaarheidsonderzoeken bij een complex project

Stel dat u in een projectgroep zit die zich bezighoud met bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen. Dan is het essentieel dat hiervan de voortgang de haalbaarheid goed onderzocht en bijgehouden wordt. Hiervoor zou je bijvoorbeeld goed een haalbaarheidsonderzoek kunnen uitvoeren.
Met een onderzoek dat zich goed richt op de haalbaarheid van het project ben je zeker van een goede voortgangscontrole en beleid dat goed gevolgd wordt. Daarnaast kan je direct sturen op de resultaten en wanneer er iets misgaat kan je hier direct actie op ondernemen. Dit is natuurlijk een ontwikkeling die in een direct belang is voor de organisatie, wanneer er controle is op de haalbaarheid en de ontwikkeling van bijvoorbeeld de bouw van huizen, of een algemene ruimtelijke inrichting. Let er dus op wanneer u in een projectgroep zit die zich richt op het ontwikkelen van een ruimtelijk project dat er ook goede haalbaarheidsonderzoeken worden ingezet.
Vaak is het goed kunnen inschatten van de mogelijkheden en risico’s van een bepaald groot en nieuw project niet gemakkelijk. De Nederlandse wetten en regelgevingen op dit gebied zijn vaak erg moeilijk en ook de overheid bemoeid zich vaak met hoe dit allemaal ingericht wordt. Wanneer er buiten de regeltjes wordt getreden, hoe klein ook, kan uw project misschien wel een enorme  vertraging oplopen. En dat zijn natuurlijk dingen die je absoluut niet wilt. Daarom is het altijd goed, al is het maar gewoon vrijblijvend, eens contact op te nemen met een externe organisatie die zich richt op het uitvoeren van zo’n haalbaarheidsonderzoek. Baad het niet dan schaad het u in ieder geval zeker niet, omdat er op deze manier een grote zekerheid is van de controle op de voortgang van het project.  Veel externe organisaties kunnen hier een goede hulp bieden, zoek gewoon eens door op internet naar een bedrijf dat u hierin kan assisteren.


 

Comments are closed.